Integritetspolicy

Integritetspolicy för HW STEN AB enligt GDPR


Allmänt


Vi hantera säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och ansvar. På denna sidan beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagra vi och hur länge?


De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen


Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontakter du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning, radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke


Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig


Heike Wagner
Telefon: 073 69 30 788
hwstenteknik@yahoo.se

HW STEN AB
556770-4217
Östergården 137
186 37 Vallentuna


Besöksadress

Skarprättarvägen 12L
176 77 Järfälla

HW STEN AB
Östergården 136
186 37 Vallentuna

Kontakt

070 78 39 304
hwstenteknik@yahoo.se